Telefon: +420 773 229 955
E-mail: info@imperialnext.cz

Kdy se vrátí investice do zateplení fasády?

Otázku zateplení fasády řeší v dnešní době jistě spousta lidí, ať už jde o majitele postarších nebo novějších nemovitostí. Každý z nich si jistě řekne, provedu zateplení fasády a ušetřím spoustu peněz. Argument, který je do určité míry pravdou, je třeba však k tomuto stavebnímu úkonu přistupovat také z hlediska návratnosti této investice, tak, aby byl celý proces výhodný a měl smysl být vůbec realizován.

Jak spočítat návratnost investice

Pakliže se chcete domoci co nejpřesnějšího výpočtu tohoto období, je třeba brát v potaz několik důležitých faktorů.

V první řadě musíte zjistit tepelnou ztrátovost svého objektu. Tento úkon lze samozřejmě provést prostřednictvím nejrůznějších orientačních online kalkulaček na internetu, případně lze využít služeb odborné firmy, která výpočet zrealizuje daleko důkladněji. Přihlíženo je bezpochyby ke světovým stranám, materiálu vyzdění, apod.

Pokud docílíte tohoto údaje, je zapotřebí zvolit takový izolační materiál a jeho tloušťku, kdy dojde k optimalizaci tepelných ztrát, ať už je to minerální vata, fasádní polystyren či jiný materiál. Nyní si propočítáte náklady spojené s touto izolací v rámci celé stavby a jste již v půli cesty pro stanovení návratnosti investice.

Poté je třeba kalkulovat s vynaloženou cenou za topné energie a jejím snížením po zateplení fasády. Díky tomu získáte hodnoty úspory, která bude provázena právě izolováním dané stavby. Nakonec nezbývá, než podělit vstupní investici za zateplení, roční úsporou a dosáhnete počtu let, během nichž dojde k návratnosti vynaložených financí.

Optimální doba pro vrácení investice

Vhodnou dobou navrácení investice je období kolem 10 až 15 let, v závislosti na nemovitosti. Čím je tato doba kratší, tím je to samozřejmě lepší. Je totiž třeba přihlížet také k faktorům, jako je neustálé navyšování cen topných komodit a samozřejmě inflace. Se zateplením fasády však může souviset i řada dalších stavebních úkonů, jako je výměna oken, zateplení střech, apod. Investice, které mohou návratnost financí pouze prodlužovat.

Chcete-li dosáhnout přesné kalkulace návratnosti investic, neváhejte oslovit stavební společnost, která tento výpočet zpracuje individuálně, v rámci vaší nemovitosti.