Telefon: +420 773 229 955
E-mail: info@imperialnext.cz

Nová zelená úsporám

Program Zelená úsporám je znám jistě mnohým z nás, především těm, kteří jakýmkoliv způsobem zlepšovali svoji energetickou stránku obydlí. S úpadkem, respektive ukončením tohoto projektu však přichází na přetřes nový program, který nese velice obdobný a ve své podstatě také výstižný název „Nová zelená úsporám“.

Projekt, který bude realizován od roku 2013 do roku 2020. I když ještě nebyla vypsána žádná potřebná výzva, budou o dotace moci žádat i ti, jež započínají s odpovídajícími rekonstrukcemi nebo výstavbou po 1. lednu 2013.

Podmínky samotného programu budou vyhlášeny až na počátku roku 2014. Od srpna 2013 však již budou přijímány žádosti majitelů soukromých budov. Od začátku dalšího roku je očekávána výzva pro vlastníky veřejných objektů.

Pro koho je vhodná Nová zelená úsporám?

nová zelená úsporám 2013Jak jsme již neznačili výše, primárně budou dotace, respektive finance, určeny nejen soukromým, ale také veřejným subjektům. Projekt se tedy bude týkat nejenom rodinných domů starších a nových, ale i škol, školek, bytových družstev nebo obecních a městských objektů.

Z prvotních informací od Ministerstva životního prostředí také vyplývá, že hlavní snahou je především komplexní obměna zdrojů vytápění či zateplení postarších objektů, které se zařadí nejenom do kategorie energeticky méně náročných staveb, ale získají i nový a příjemnější vzhled.

Hlavním cílem první fáze této dotace bude právě ono zmiňované zateplování objektů, které často souvisí i s výměnou postarších kotlů na tuhá paliva. Zelenou mají samozřejmě i solární systémy, které jsou často využívány pro ohřev teplé vody.

Formy dotace

Z hlediska možnosti získání finančního příspěvku se rozlišují hned tři možné varianty, jak se domoci patřičné dotace.

  • Přímá dotace
  • Bonus dle dotačních podmínek
  • Dotace na projektovou dokumentaci

Třetí uvedenou variantu pravděpodobně není třeba jakkoliv zdlouhavě vysvětlovat. Zmíníme se spíše o druhé volbě, která představuje finanční bonus pro pořízení různých částí objektu, jež povedou ke zlepšení energetické náročnosti či výměně ekologičtějšího topného systému. Tyto nároky budou totiž řešeny dotačními podmínkami, které jsou očekávány na počátku roku 2014.

Co se týče přímé dotace, tedy prvního, ze tří uvedených programů, je cílem této části především motivovat jednotlivé občany, respektive majitele objektů, aby zvolili co nejefektivnější a nejpřínosnější úsporné opatření, které povede k výraznému snížení produkované tepelné energie.

Z tohoto pohledu lze přímé dotace rozdělit do třech hladin.

  • Hladina první – podpora až 25%, pakliže klesne potřeba na vytápění nemovitosti alespoň o 40%
  • Hladina druhá – podpora až 35%, pakliže klesne potřeba na vytápění nemovitosti alespoň o 50%
  • Hladina třetí – podpora až 50%, pakliže klesne potřeba na vytápění nemovitosti alespoň o 60%

Z výše uvedeného je tedy zcela patrné, že jde o dotace částečné, které jsou majiteli vypláceny pouze v uvedené a podmínkami dané míře a po realizaci kompletního díla, které bude plnohodnotně dokončeno.

Přínos „Nová zelená úsporám“

Díky schválenému dotačnímu titulu vznikne až 2.700 pracovních míst. Lidé dostanou jedinečnou možnost příspěvku na energetické vylepšení své nemovitosti, díky čemuž mohou v budoucnu nejenom ušetřit, ale budou šetrní i k životnímu prostředí. Tisíce domácností dostanou příležitost, zvelebit svoji budovu také z vnější stany.

Plánujete-li proto v nadcházejících letech jakoukoliv rekonstrukci nebo výstavbu nového objektu, stojí dotační program „Nová zelená úsporám“ určitě za zvážení.