Telefon: +420 773 229 955
E-mail: info@imperialnext.cz

Jak si poradit se stavebním povolením

stavební povoleniRozhodnete-li se v dnešní době pro výstavbu rodinného domu, přístavbu, vybudování plotu, žumpy, garáže nebo jiných rekonstrukčních procesů, musíte počítat s tím, že se setkáte se dvěma poměrně zásadními pojmy.

  • Ohlášení stavby             
  • Stavební povolení

Dva základní dokumenty, které vydává příslušný stavební úřad, a jsou určitou povolenkou k realizaci Vašeho výsledného díla. Obě dvě řešení mají v podstatě obdobný výsledek, jen s tím rozdílem, že se liší vstupní podmínky pro tu či onu variantu.

 

Stavba na ohlášení

Dozajista jednodušší možnost, jak provést libovolné stavební úkony. Do této kategorie spadají činnosti, které nejsou tolik náročné, ať už stavebně nebo plošně. Ohlašování stavby tak můžete provádět, pakliže:

stavby na ohlášení

  • Stavíte nemovitost nepřesahující zastavěnou plochu 150 m2, do max. hloubky tří metrů a max. s dvěma patry a podkrovím.
  • Nezasahujete při rekonstrukcích interiérů do nosných příček nemovitosti, elektrorozvodů, vodovodních instalací, apod.

Pakliže spadáte také do skupiny občanů, kterým pro výstavbu či modernizaci stačí pouze ohlášení, měli byste si v první řadě obstarat územně plánovací informaci, s pomocí níž zjistíte, za jakých okolností lze stavbu či rekonstrukci provádět. Následuje případné zpracování technické dokumentace, obeznámení sousedů s Vaším záměrem a ve finále podání „Ohlášení stavby“ na příslušném stavebním úřadu. Jeho výsledek, respektive souhlas, Vám bude znám během několika následujících dnů, v maximální lhůtě 40 dnů.

 

Stavební povolení

Stavební povolení je zapotřebí v opačných případech zmíněných výše. Jde v podstatě o všechny náročnější rekonstrukce, které určitým způsobem pozměňují statiku domu a při výstavbě překračují uvedené limity ve stavbě na ohlášení. V rámci stavebního povolení je tedy třeba očekávat trochu náročnější procesy, ať už se to týká stránky byrokratické, tedy úřední nebo té finanční.

Pokud půjde o výstavbu rodinného domu, budete si muset projít obdobnou mašinérií, jako u ohlášení stavby. V rámci stavebního povolení je třeba žádat o územní souhlas, jehož zajištění samozřejmě mohou zkomplikovat například sousedé či jiné dotčené osoby. V ten moment může přijít na řadu územní řízení, jehož délka dosahuje až tří měsíců. Teprve po nabytí jeho právní moci Vám bude umožněno podat oficiální žádost o stavební povolení, jehož lhůta pro potřebnou souhlasnou odpověď je v rozmezí 40 dnů.

stavební povoleníNedílnou součástí žádosti o stavební povolení musí být samozřejmě několik zásadních dokumentů, aby bylo Vašemu požadavku vyhověno. Jsou to materiály, jako:

  • Stavební projekt dané stavby nebo rekonstrukce.
  • Souhlasy dotčených orgánů, kam spadají také majitelé sítí, příjezdových cest, apod.
  • Doklad, který jednoznačně prokazuje vlastnické právo k pozemku, na kterém chcete stavět, případně k dané rekonstruované nemovitosti.
  • U stavby svépomocí prohlášení stavebního dozoru.
  • Výsledek jednání s účastníky řízení, pokud proběhlo.

Při dodržení těchto podstatných kroků Vám teoreticky nestojí nic v cestě, za schválením stavebního povolení.

Výsledek stavební práce

Na závěr si dovolíme pouze poznámku, že po dokončení rekonstrukce, případně výstavby, je zapotřebí provést poslední krok k nerušenému užívání vnitřních prostor. Je to žádost o kolaudační rozhodnutí. Vždy dojde k návštěvě stavebního úřadu, kontrole provedených úkonů a vydání či nevydání kolaudačního rozhodnutí.

V každém případě si připravte pevné nervy, které budete potřebovat při úřední mašinérii týkající se stavebního povolení.